Διοργάνωση και προώθηση εκδήλωσης

Η διοργάνωση μιας εκδήλωσης και η προώθησή της είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες. Ωστόσο οι αρμόδιοι για την διαχείριση της διοργάνωσης (team X), της προώθησης (marketing) και της οικονομικής υποστήριξης των εκδηλώσεων (sales) οφείλουν να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία ώστε να μην υπάρχουν λάθη ασυνεννοησίας. Ο παρόν οδηγός έχει στόχο να καθοδηγήσει τους συντελεστές που εμπλέκονται στην δημιουργία οποιασδήποτε πιθανής εκδήλωσης (ψυχαγωγικού, επιμορφωτικού, κοινωνικού χαρακτήρα κ.α.)

Course Information

Categories:

Course Instructor

Vicky Drouga Vicky Drouga Author

I love music, cooking and fighting dragons

Διοργάνωση και Προώθηση Εκδήλωσης

FREE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *