Πωλήσεις & Δημόσιες Σχέσεις

Το παρόν course του Academy, παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τις θεματικές «Πωλήσεις & Δημόσιες Σχέσεις». Τα συγκεκριμένα αντικείμενα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα, κυρίως για τους κλάδους των εταιρειών και των επιχειρήσεων, ιδιωτικού, αλλά και δημόσιου τομέα.

Course Instructor

Vicky Drouga Vicky Drouga Author

I love music, cooking and fighting dragons

Πωλήσεις & Δημόσιες Σχέσεις

FREE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *